Privacy Policy & Protocol

De onderstaande bepalingen gelden voor klanten van van de webshop en abonnees van de Ship Psychology emaillijst (“de Vloot”), alsmede voor wie via social media formulieren informatie heeft aangevraagd. De privacybepalingen voor personal-coachingklanten staan in de Algemene Voorwaarden Coaching.

Laatste update: 13-10-2019

In het kort

Door informatie aan te vragen via formulieren op deze site of op social media, wordt je niet automatisch toegevoegd aan de emaillijst. Je gegevens worden dan alleen gebruikt om contact op te nemen om je de gevraagde informatie te verstrekken.

Door je aan te melden voor de emaillijst (“de Vloot”) en/of een aankoop te doen via de webshop, ga je akkoord met het volgende:

Bij je inschrijving of aankoop wordt gevraagd om persoonlijke gegevens, specifiek je naam, emailadres en indien nodig je postadres en betaalgegevens. Ik, dat wil zeggen Christel Vogels en Ship Psychology Coaching, sla deze gegevens van jou op uitsluitend met het doel om je bestelling te verwerken en waar van toepassing jou per email op de hoogte te houden van de nieuwe ontwikkelingen binnen Ship Psychology.

De enige derden die in contact komen met deze gegevens zijn de partijen die de database beheren en jouw betaling verwerken. De enige andere reden dat jouw informatie ooit gedeeld zou kunnen worden, is indien ik hiertoe bij wet of gerechtelijk bevel gedwongen zou worden. Ik moet dat melden, hoewel de kans dat dit gebeurd miniem is.

Als klant heb je het recht om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen en daarbij te spreken met een echt persoon: dat ben ik. In geval van problemen, email me alsjeblieft op christel@ship-psychology.com). Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand.

Volledige versie

1. Reikwijdte van deze GPDR Privacy Policy

De betrokken particulieren zijn degenen die zich op de email nieuwsbrief hebben geabonneerd en degenen die via de Ship Psychology webshop een aankoop hebben gedaan.

2. Opgeslagen data

Van de particulieren in Artikel 1 wordt door Ship Psychology Coaching dan wel door haar ingezette partijen verzameld en opgeslagen:

 1. Naam
 2. Emailadres
 3. Postadres (indien van toepassing)
 4. Betaalgegevens (indien van toepassing)

3. Doel van het verzamelen van deze gegevens

De data genoemd in Artikel 2 worden uitsluitend verzameld met het doel deze particulieren te informeren over nieuwe ontwikkelingen bij en het aanbieden van producten van Ship Psychology Coaching, dan wel om hun bestelling in de webshop te voltooien.

4. Opslag van data

De gegevens worden opgeslagen en bewaard door gespecialiseerde derden, genoemd in Artikel 6. Ship Psychology publishing houdt zelf geen kopie van deze database in haar beheer. Privacy policies van de betreffende derden kunnen op verzoek overhandigd worden.

5. Rechten

De particulieren van wie de gegevens genoemd in Artikel 2 worden bewaard, hebben het recht om:

 1. De gegevens in te zien;
 2. Deze gegevens te corrigeren of aan te vullen;
 3. De gegevens geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen;
 4. Zich te verzetten tegen hoe Ship Psychology Coaching hun gegevens behandelt;
 5. Op hun verzoek de gegevens permanent uit de database te laten verwijderen;
 6. Op hun verzoek de gegevens over te laten dragen aan een derde partij;
 7. Te verwachten dat een levend persoon hen te word staat.

6. Data delen

De gegevens genoemd in Artikel 2 worden door een of meerdere van de volgende partijen behandeld en/of opgeslagen:

 • MailChimp – verzamelen van naam en email t.b.v. het versturen van nieuwsbrieven, tevens database management in capaciteit van email server;
 • Facebook – verzamelen van naam en email om door te sturen naar Mailchimp;
 • WooCommerce – verzamelen van NAW- en emailgegevens t.b.v. afhandeling van webshopaankopen;
 • Mollie – verwerken van betaalgegevens t.b.v. afhandeling van webshopaankopen;
 • Ticketkantoor – verzamelen van (betaal-)gegevens t.b.v. afhandeling en verwerkingdoor klant aangekochte e-tickets.

Verdere informatie over deze partijen en hun privacy policy is via Ship Psychology Coaching op te vragen. Veranderingen worden zo snel mogelijk op deze lijst doorgevoerd.

7. Intern privacy protocol

Met het oog op het veilig opslaan en hanteren van klantengegevens zoals bedoeld in Artikel 2, heeft Ship Psychology Coaching het volgende protocol:

a) De verantwoordelijke medewerker voor alle aan de GDPR gerelateerde zaken is directeur/eigenaar Christel Vogels-Jansen.

b) Buiten de in Artikel 6 genoemde partijen deelt Ship Psychology Coaching geen gegevens zoals bedoeld in Artikel 2 met andere partijen of organisaties, tenzij hiertoe door de wet of door gerechtelijk bevel verplicht te zijn.

c) Klachten en verzoeken zoals bedoeld in Artikel 5 kunnen ingediend worden bij de medewerker genoemd in lid a, per email: christel@ship-psychology.com. Op dergelijke verzoeken en klachten wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand gereageerd.

8. Toestemming

a) Ieder die overweegt zich in te schrijven voor de nieuwsbrief (“de Vloot”) dan wel een aankoop te doen in de webshop wordt met klem gevraagd kennis te nemen van deze bepalingen alvorens hun gegevens/data (Art. 1) in te voeren in de emaillijst database(Art. 6) zodat zij op de hoogte zijn van hun rechten (Art. 5).

b) Door zich te abonneren op de nieuwsbrief dan wel een aankoop in de webshop te doen en hun gegevens met dat doel te delen, bevestigt de particulier zoals bedoeld in Art. 1 dat zij kennis hebben genomen van deze bepalingen en hiermee akkoord gaan.

c) Ingeschreven particulieren kunnen zich desgewenst op ieder moment uitschrijven, ofwel middels de daarvoor bestemde link in iedere email nieuwsbrief, ofwel door direct contact op te nemen met de verantwoordelijke medewerker. Zij ontvangen dan geen bericht meer van Ship Psychology Coaching.

Ship Psychology Coaching
Christel Vogels
christel@ship-psychology.com
2019