Korte Route: “Schoon Schip

In 3 maanden je belemmerende overtuigingen de baas!

“Ik ben niet goed genoeg…”
“Dat kan ik toch niet…”
“Natuurlijk luisteren ze niet naar me. Dat doet niemand…”

Dit soort gedachtes ken je ongetwijfeld. Ze komen in talloze variaties voor. We doen ze soms af als bescheidenheid of realisme, maar de onderliggende gedachtes en gevoelens kunnen uiterst destructief zijn. Hoe destructiever en sterker de overtuiging, hoe rotter we ons voelen. We voelen ons machteloos, want je bent overtuigd dat wat je denkt waar is.

Goed nieuws: overtuigingen zijn aangeleerd. Je kunt ze dus veranderen.

Hoe ontstaan overtuigingen?

Overtuigingen ontstaan wanneer een patroon (positief of negatief) zichzelf lijkt te herhalen en te bevestigen, waardoor we dat patroon als waarheid gaan zien. De nieuwe waarheid, of oer-overtuiging, vormt dan de basis voor de interpretatie van weer andere patronen. Zo ontwikkelt ons brein een heel netwerk van overtuigingen – overtuigingen die jou kunnen helpen, of je juist hinderen.

Belemmerende overtuigingen het gevolg van een negatief beeld dat we hebben van wie we zijn en wat onze plek in de wereld is. Het ontstaan van die oer-overtuiging is vaak terug te voeren op een enkele, ogenschijnlijk onbeduidende gebeurtenis – een opmerking, reactie of ongelukje – dat je toch als schokkend hebt ervaren. Bijvoorbeeld omdat je toen nog een kind was.

Op het patroon van die gebeurtenis bouwt je brein voort. Zo ontstaat mettertijd een ‘waarheid’ die niet waar is, maar waar we toch aan vast houden. Want: “Stel dat het toch waar is…”

Het Schip Model helpt om die overtuigingen in kaart te brengen, doordat jouw Karakters je laten zien waar de pijn zit, en hoe die daar gekomen is. Met dat je ziet hoe die overtuiging ontstaan is en waarom je die instandgehouden hebt, kan je met je Karakters aan de slag om die overtuiging om te buigen of zelfs helemaal af te breken.

Hoe gaan we dat doen?

Om de overtuiging die jou in de weg zit uit jouw vaarwater te halen, gaan we samen:

  • het beeld dat jouw belemmerende overtuiging veroorzaakt heeft benoemen,
  • vaststellen bij wie van jouw Karakters dit beeld leeft en waarom,
  • dit beeld in een nieuwe, stimulerende context plaatsen.

Ook zoeken we uit:

  • met welke methode jij het makkelijkste die nieuwe context vasthoudt (borgen),
  • en hoe je jezelf kan helpen opstaan als je onverhoopt toch een keer terugvalt in het oude patroon.

Duur & Kosten

De “Schoon Schip” Route duurt 3 maanden en kost € 999.

Je ontvangt:

  • 9 gesprekken van ca. 1,5 uur;
  • uitleg over het Schip Model;
  • ondersteuning bij het leren kennen van je eigen Schip en Karakters.
  • het “Trossen Los” Pakket met materiaal om ook na de Route met jouw Schip te blijven werken.

Heb je genoeg van constant hordelopen en wil je eindelijk vooruit in je leven? Laten we samen bespreken hoe dat aan te pakken:

Wil je eerst nog iets vragen, neem gerust contact met me op!

Handtekening Schoon Schip Korte Route Overtuigingen