De Bootsman

Binnen het Schip is de Bootsman (kortweg ‘Boots’) de spreekbuis van de matrozen. Dat wil zeggen dat hij (of zij) uitdrukking geeft aan het scala aan complexe emoties die elkaar continu afwisselen in ons onderbewustzijn.

Hij is onze intuïtie, onze fantasie en creativiteit, onze empathie en ons verlangen.

De Bootsman: de drijvende kracht van het Schip.

De Gevoelige Krachtpatser

Vaak is de Bootsman van nature verschrikkelijk enthousiast en energiek. De kracht van passie is enorm! Dat laat zich zien in de vorm van gedrevenheid om dromen na te jagen. Hij heeft totaal geen idee van hoe hij er moet komen, maar hij weet wel waar hij heen wil!

Tegelijk is hij ook lichtgeraakt en snel afgeleid. Gevoelens zijn vluchtig – en de concentratie van de Boots dus ook. Die snelle afwisseling is waarom we complexe emoties als schuldgevoel en jaloezie voelen: emoties die eigenlijk uit een mix van meerdere gevoelens bestaan.

Stuiterbal Van Tegenstrijdigheden

Zijn korte spanningsboog is de reden dat de Boots een veel kortere horizon heeft dan de Kapitein. Zowel in tijd als in ruimte kan de Boots prima uit de voeten met het recente verleden en de directe toekomst, maar dat is onvoldoende om een veilige koers te vinden door onbekende wateren. Zonder sturing van de Kapitein houdt hij het dan ook liever bij wat hij als kent: onze comfort zone.

In zijn beste momenten is de Boots een onuitputtelijke bron van energie en kracht die het schip voortdrijft. In zijn slechtste momenten is hij verward, instabiel en te bang om te bewegen. Hij wil nog steeds wel achter die dromen aan, maar ja…

Kiezen en beslissingen maken zijn niet de Bootsman’s sterkste kant. Dat zorgt nogal eens voor conflicten met de Kapitein, zeker als die een koers heeft uitgezet om verder te komen in de dag en in ons leven, maar het Schip niet in beweging komt.

De Bootsman & Communicatie

Voor iemand die zo veranderlijk en overweldigend is, is de strak-omlijnde wereld van woorden te beperkt. Hij drukt zich doorgaans liever uit in beelden, gebaren, muziek en gevoelens. Praten kan hij zeker wel, maar sta niet gek te kijken als hij (jij dus) zinnen niet afmaakt of niet uit zijn woorden komt.

Dat heeft ermee te maken dat hij zo snel is afgeleid. Hij kan ook plotseling de draad van een gesprek helemaal kwijt zijn. Dan ben je ineens minuten verder en vergeten wat je eigenlijk aan het doen was. Soms, wanneer je geconfronteerd wordt met een gevoel of gedachte die je onprettig vindt, doet hij dat om het onderwerp te vermijden en zo zichzelf (en jou) te beschermen.