Figuranten

Buiten de Kapitein, de Bootsman en de Scheepsjongen zijn er nog andere factoren die een rol spelen rondom jouw Schip. Deze zullen lang niet altijd merkbaar aanwezig zijn, maar voor de volledigheid zal ik ze hier wel noemen.

De Matrozen

Zoals gezegd is de Bootsman de spreekbuis voor de matrozen: jouw onderbewustzijn. Hoewel het onderbewustzijn allerlei essentiële taken uitvoert in jouw lijf en jouw geest (jouw Schip), is de kans groot dat, als je ze al bemerkt, deze figuren slechts vage schimmen op de achtergrond zijn.

Ze hebben doorgaans geen eigen stem, en dat is ook niet nodig: de Boots behartigd de belangen van dit deel van jou. Wel kan je ze als gesprekspartners voor je Karakters laten optreden. Net als jij voelen zij zich prettiger als ze met iemand praten in plaats van tegen zichzelf.

Het Schip

Als voertuig stelt jouw schip je fysieke lichaam voor. Zoals een schip zonder bemanning slechts een fraai vormgegeven bonk staal of hout is, is ons lichaam zonder ons instinct dat ons drijft om te eten, te slapen en te bewegen, niet meer dan een hoop vlees en botten. De Scheepsjongen is dan ook onlosmakelijk met het voertuig verbonden.

Desondanks noem ik het voertuig hier, omdat het beeld dat je op enig moment van dat schip hebt, een goede indicatie is van hoe jij je eigen lichaam ziet.

Overige Figuren

Wanneer je met jouw Schip aan de slag gaat, kan het zijn dat je, bewust of onbewust, figuren tegenkomt die niet tot je eigen bemanning behoren, maar die toch een rol spelen in hoe het Schip en de verschillende Karakters functioneren.

Dat is volkomen normaal. Veelal spiegelen zulke figuren andere mensen in je leven, of juist mensen die niet meer in je leven zijn. Als je de behoefte hebt hen een rol toe te bedelen, ga daar in mee. Als ze niet langer nodig zijn, verdwijnen zulke figuren ook weer vanzelf.

Belangrijke kanttekening: zulke bijkomende figuren vindt je meestal rondom je Schip, maar niet aan boord. Is dat wel het geval, zijn ze ofwel toch iets anders (onderdeel van de bemanning), ofwel ze staan voor een ongewenste situatie die om aandacht vraagt.