De Scheepsjongen

De Scheepsjongen is een apart geval.

Hij vertegenwoordigt ons instinct: een oeroude belevingswereld die ons als moderne mens vreemd, bijna onnatuurlijk, voorkomt.

Zelfs zijn eigen Boots en Kapitein begrijpen zijn boodschappen vaak verkeerd.

Het instinct van ons Schip: de Scheepsjongen

Het Overlevingsinstinct

De Scheepsjongen heeft maar één doel voor ogen: koste wat het kost het Schip beschermen tegen alles wat haar voortbestaan bedreigt. Hij draagt de zorg voor de integriteit van ons fysieke lichaam en valt alles en iedereen aan die een dreiging vormt – ook als die dreiging uitgaat van zijn eigen Boots of Kapitein!

Een dreiging is een dreiging. Punt.

Deze zwart/wit-manier van denken is typisch voor het reptielenbrein. In werkelijkheid is dit primaire deel van onze hersenen nog veel ouder: het is honderden miljoenen jaren geleden, bij de opkomst van de eerste complexe diersoorten, geëvolueerd om het voortbestaan van de individu (en daarmee de soort) te waarborgen. Vandaar ‘overlevingsinstinct’.

Alles In Scherp Contrast

Die binaire aard van de Scheepsjongen is terug te vinden in alle aspecten van zijn belevingswereld. Het is ja of het is nee. Aan of uit. Prettig of pijnlijk. Altijd het één of het ander, maar niets er tussenin. En wat je niet ziet, bestaat niet.

Hij heeft daarmee ook maar een heel beperkt idee van tijd: voor hem is er alleen het hier en nu. Alles buiten zijn directe aandachtsveld bestaat gewoonweg niet. Totdat het zijn aandacht trekt…

Ook hier zijn er slechts twee dingen waar hij op reageert, namelijk dat wat een bedreiging vormt of wat juist een bestaande bedreiging wegneemt. Zelfs zijn reactie op bedreigingen is binair: de bekende vecht-of-vlucht respons.

De Scheepsjongen & Communicatie

Onder normale omstandigheden merk je niet eens dat de Scheepsjongen er is. Zolang hij tevreden is, bemoeit hij zich nergens mee. Pas wanneer hij reageert op een bedreiging merk je hem op. Afhankelijk van hoe groot hij die bedreiging schat, ben jij op je hoede, snauw je een keer, of wordt je kwaad. Ineens. Zonder waarschuwing en zonder dat jezelf in kunt houden.

Dat is beangstigend, zeker als we niet weten waar die respons ineens vandaan komt. Feit blijft dat dit oeroude instinct in staat is om van het ene moment op het andere al onze hogere hersenfuncties zonder pardon te overstemmen.

Is er met hem te praten? Zeer zeker, maar zijn antwoorden op z’n best zijn kort, bondig en gespeend van alle tact.